praktijkgroep

Vastgoed

Onze uitgebreide expertise op vlak van vastgoed en bouwrecht laat ons toe onze cliënten te begeleiden gedurende het volledige verloop van een vastgoedproject.

Real Estate

Juridische bijstand aan alle professionele actoren in de vastgoedsector gedurende elke fase van een vastgoedoperatie of -transactie, daar staan we voor. Dit gaat van juridisch advies, tot het voeren van gerechtelijke procedures inzake vastgoed en het opstellen van contracten of het uitvoeren van een due diligence.

Bouwrecht

Racine staat borg voor juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures – zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges – met betrekking tot bouwprojecten en aanneming in opdracht van professionele actoren in de bouw- en overheidssector.

Daarnaast verdedigen wij ook onze cliënten bij expertises, bemiddeling en arbitrage. Verder treden wij op als bemiddelaar in het kader van arbitrageprocedures in bouwgeschillen of als raadsman om de belangen van onze cliënten in arbitrageprocedures te verdedigen. We staan onze cliënten bij met gepast advies en we begeleiden hen om tot minnelijke oplossingen te komen.

Er wordt in nauw overleg gewerkt met onze praktijkgroep publiek en administratief recht. Deze praktijkgroep begeleidt cliënten bij de gunning van overheidsopdrachten, het aanvragen en betwisten van omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen), het bekomen van een erkenning als aannemer en het doorlopen van de procedures inzake bodemverontreiniging en onteigeningen.

In samenwerking met de praktijkgroep aansprakelijkheidsrecht staan wij onze cliënten bij inzake procedures en de afhandeling van schadegevallen ten gevolge van bouwwerken en het voeren van zowel minnelijke als gerechtelijke expertises.

Recente dossiers:

 • Bijstand bij de aankoop van verschillende retailparken
 • Acquisitie van het retailpark Shopping Olen
 • Verkoop van het Aloft Brussels Schuman Hotel aan Schroder Real Estate Hotels
 • Sale en leaseback van het Europees en Belgisch hoofkwartier van een Amerikaanse multinational
contact us

Specialisaties

 • Aannemingsovereenkomst
 • Architectenovereenkomst
 • Bodemsanering
 • Burenhinder
 • Eigendom/mede-eigendom (appartementsrecht)
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht / opstal / vruchtgebruik
 • Hotel
 • Huur / Handelshuur
 • Wet Breyne
 • Koop/verkoop vastgoed
 • PPS/DBFM contracten en DBFMO-contracten
 • Projectontwikkeling
 • Vastgoedtransacties
 • Vergunningen
Apply form V2
Upload je cv *

Maximum file size: 10MB

Upload je sollicitatiebrief

Maximum file size: 10MB

Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.