praktijkgroep

Publiek & administratief recht

Begeleiding voor overheden en bedrijven inzake alle vastgoed- en bouwprojecten waarbij
overheden zijn betrokken.

Deze praktijkgroep legt zich toe op het domein van het publiek en administratief recht, omgevingsrecht en overheidsopdrachten. Zowel overheden als aannemers en projectontwikkelaars kunnen bij ons rekenen op bijstand in de gunningsfase en tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten. Wij begeleiden vastgoedprojecten waarin overheden zijn betrokken en staan onze cliënten bij in het bekomen of aanvechten van vergunningen.

Wij geven juridisch advies en voeren zowel gerechtelijke als louter administratieve procedures, expertises, bemiddelingen en arbitrages. Dit zowel voor de burgerlijke rechtbanken en hoven als voor de administratieve rechtscolleges zoals de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, enzovoort. Wij treden op als arbiter in het kader van arbitrageprocedures of als raadsman om de belangen van onze cliënten in arbitrageprocedures te verdedigen.

In nauwe samenwerking met de praktijkgroep vastgoed begeleiden wij onze cliënten ook bij bouwgeschillen voor of tegen overheden. U kan op Racine rekenen bij schadegevallen ten gevolge van bouwwerken van overheden en voor minnelijke of gerechtelijke expertises.

Door onze efficiënte en pragmatische aanpak en nauw overleg komen wij vaak tot aangepaste en snelle minnelijke oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Hierdoor worden slopende gerechtelijke procedures vaak vermeden.

contact us

Specialisaties

 • Ambtenarenrecht
 • Belastingen economische bedrijvigheid
 • Bouwgeschillen met overheden
 • Economisch publiek recht
 • Formele en materiële motivering van overheidsbeslissingen
 • Leegstandsheffingen
 • Milieurecht (milieuvergunningen; bodemverontreiniging/bodemsanering; milieustakingsvorderingen)
 • Onteigeningen
 • Opdrachten in het kader van het Decreet Complexe Projecten
 • Openbaarheid van bestuur
 • Overheidsaansprakelijkheid (contractueel en buitencontractueel)
 • Overheidscontracten
 • Overheidsgoederen
 • Overheidsopdrachten (gunning en uitvoering)
 • Publiek-private samenwerking (PPS) en DBFM of DBFMO contracten (Design Build Finance Maintain Operate)
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw/omgevingsrecht
 • Strafrecht inzake stedenbouw en milieurecht
 • Subsidies en overheidssteun
 • Voedselveiligheid en dierenwelzijn
Apply form V2
Upload je cv *

Maximum file size: 10MB

Upload je sollicitatiebrief

Maximum file size: 10MB

Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.