praktijkgroep

Intellectuele eigendom & IT

Als specialist intellectueel eigendomsrecht bijstand leveren bij de juridische aspecten van de digitale transformatie van onze cliënten.

IP

Immateriële activa en goodwill zijn bepalend voor de waarde van uw bedrijf. Intellectuele eigendom is cruciaal voor (het behoud van) uw concurrentiële positie. Het IP-departement van Racine kan u helpen om een coherente strategie te ontwikkelen voor uw intellectuele eigendomsrechten zodat u hier maximaal voordeel uit haalt.

Door onze ervaring in verschillende sectoren begrijpen wij uw noden. Uw merk en identiteit zijn belangrijk om klanten aan te trekken. Een octrooi beschermt uw ideeën en geeft u die belangrijke voorsprong op de markt. Auteursrechten, maar ook geheimhoudingsovereenkomsten kunnen de bescherming van uw bedrijfsgeheimen verstevigen.

Wij adviseren u bovendien hoe u het beste uit deze rechten kunt halen door overdracht of licenties op intellectuele eigendomsrechten.

Naast het voorzien van een optimale bescherming, begeleidt het IE-departement u ook in het geval van conflicten/procedures (vb. beslagen inzake namaak, stakingsprocedures) en streeft zij steevast naar het bereiken van buitengerechtelijke en minnelijke akkoorden.

IT

Digitale innovatie en nieuwe technologieën hebben een grote impact op de industrie. Het IP/IT-team van Racine begrijpt dat de technische vooruitgang ook een impact heeft op het juridische aspect. Wij begeleiden onze cliënten om deze technische veranderingen ook wetmatig correct te vertalen.

Dankzij een multi-disciplinaire aanpak en een passie voor nieuwe technologieën en digitale innovaties kunnen wij bogen op een stevige kennis van de sector en haar juridische noden. Op die manier ondersteunen we onze cliënten optimaal om aan de digitale en technologische uitdagingen het hoofd te bieden.

Racine is lid van verschillende beroepsverenigingen, en nieuwe evoluties worden op de voet gevolgd.

Media en entertainment

Het IE/IT-departement heeft ook een uitgebreide ervaring in de media- en entertainmentwereld, en adviseert (online) media & reclamebedrijven, productie- en post-productiehuizen, uitgeverijen, event-planners, game-ontwikkelaars, (mode)ontwerpers en designers, fotografen, schrijvers en muzikanten.

GDPR

Onze GDPR specialisten helpen uw onderneming om GDPR compliant te werken. Hierbij proberen wij niet alleen om de verplichtingen van de GDPR niet alleen zo te implementeren in uw bedrijfsstructuur, maar ook om deze bijkomende inspanningen om te buigen tot een concurrentievoordeel op de markt.

Lidmaatschappen

Lid BVA (Belgische Vereniging voor Auteursrecht)

Lid BMM (Beneluxvereniging voor het Merken en Modellenrecht

Track Record:

 • Advies bij het uitbouwen van IE-bescherming voor verschillende distributienetwerken (zowel on- als offline)
 • Bijstand bij een geschil van een gekend Benelux meubelmerk bij inbreuken op de auteursrechten, merkenrechten, parasitaire concurrentie en slaafse nabootsing (oneerlijke marktpraktijken)
 • Advies bij de juridische omkadering van verschillende televisie & reclame-productiehuizen
contact us

Specialisaties

 • Auteursrechten
 • Cloud en outsourcing
 • Database
 • Data protection
 • Digital & Telecom
 • Domeinnamen
 • Fashion & Luxury
 • Health, Life & Science
 • Knowhow- en geheimhoudingscontracten
 • Kunst en appropriation art
 • Media en televisie
 • Merken (registraties en procedures)
 • Netneutraliteit
 • Octrooien (registraties en procedures)
 • Open source en creative commons
 • Overdracht of licenties van van IE/technologieën
 • Pand op intellectuele eigendom
 • Privacy en cookie policies
 • Recht op afbeelding en persoonlijkheidsrechten
 • Research & development (R&D)
 • Sampling en parodieën
 • Sponsoring & merchandising
 • Technologie en mobiele apps
 • Tekeningen en modellen
 • Uitgavecontracten
Apply form V2
Upload je cv *

Maximum file size: 10MB

Upload je sollicitatiebrief

Maximum file size: 10MB

Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.