Persoonlijke info

Stijn Claeys schreef een doctoraal proefschrift over distributierecht en is sindsdien gepassioneerd door retail. Hij staat al meer dan 10 jaar ondernemingen bij in de keuze voor het geschikte distributiemodel en helpt cliënten in het beheer van hun relatie met distributeurs, verhuurders en leveranciers en dit in zeer uiteenlopende sectoren.  Stijn heeft een doorgedreven ervaring in het opstellen van handelsovereenkomsten. Hij heeft ook een belangrijke expertise in het mededingingsrecht. Stijn adviseert ook regelmatig over e-commerce en issues in intellectuele eigendom.

Stijn publiceert en spreekt regelmatig over distributierecht en aanverwante thema’s.

Opleiding

2002

Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Licenciaat in de rechten, 2002)

2009

Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Doctor in de rechten, 2009)

Talen

Nederlands, Frans Engels

Publications

Doctoraat

 • “Franchising”, Brugge, Die Keure, 2009, (668 p.).

Bijdragen in verzamelwerken

 • “Deel VI. Franchiseovereenkomst”, in Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, nr. 16, december 2014, 9-128.
  Franchising, in Advocatenpraktijk, nr. 26, november 2023, (4-104).
 • Inleiding:  Precontractuele fase: De informatieplichten en –documenten bij distributiecontracten, Boek X Titel 2 Wetboek Economisch Recht’’ in Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen , Kluwer, aflevering 25, januari 2023, 1-81.
 • “Belgium, Franchise & licensing”, in The Legal 500 Country Comparative Guides 2021.
 • “Distributierecht. Zin of onzin van wetgevende tussenkomst” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen Voorbij Antwerpen, Intersentia 2020, 319-635.
 • De juridische verankering van het Distributienetwerk”, in P. DEMOLIN en B. SIMPELEARE en L. HAWKES, Commercial Distribution/ La Distribution commerciale/ Commerciële distributie, Brussel,  Larcier, 2014, 119-155.
 • “De wet van 19 december 2005 met betrekking tot de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten – Evaluatie van zeven jaar rechtspraak”, in Retail Aperçu Juridique –  juridisch bekeken, Brussel,  Larcier, 2014, 43-78.
 • “Franchising”, in Artikelsgewijze commentaar, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2014, afl 96, p. 69-155.
  Hoofdstuk VII. B
 • “Franchising” in Recht voor de onderneming, ed. 67, 2013, Mechelen, Kluwer, nr. 20-30.
 • Hoofdstuk IV, “De franchiseovereenkomst”, in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen , Kluwer, december 2012, p. 9-88.
 • “Informatieplichten en documenten” in Distributiecontracten, Knops Publishing, 2011, p. 11-72.
 • “De Franchiseovereenkomst: Koninginnenstuk van de distributiesector?” in XIII Handels en Economisch recht deel I ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen , Kluwer, 2011, p. 1229-1241.
 • “Precontractuele fase: de informatieplichten en – documenten bij distributiecontracten”, in XIII Handels en Economisch recht deel I Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen , Kluwer, 2011, p. 939-985.
 • Hoofdstuk 3 « Overeenkomsten met consumenten », in T. Heremans (ed.) De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur; een volledig overzicht van oud en nieuw; tout sur l’ancien et le nouveau régime, Gent, Larcier, 2010, p. 65-92.
 • “Het einde van de Franchiseovereenkomst”, in E. Terryn (ed.) Beëindiging van overeenkomsten met Handelstussenpersonen, in reeks Recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, 419-480.
 • «Loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat», in La protection du Franchisé au début du XXIe siècle, Entre réalité et illusions, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 179-235.

Annotaties van rechtspraak

 • Noot onder Brussel 10 december 2008, D.A.O.R. 2009, no. 90, 152.

Bijdragen in tijdschriften

 • « Pourquoi inclure ses distributeurs dans sa stratégie e-commerce », Trends, dossier Retail, september 2016.
  F. BRUYNS en S. CLAEYS “Het eigendomsrecht van de Leasinggever”, D.A.O.R. 2016, nr 119, 6.
 • “Nieuwe wet Precontractuele Informatie, oplossing voor oude problemen”, D.A.O.R. 2014, 81-95.
 • “Boek X Wetboek economisch recht lost verwachtingen niet in”, Juristenkrant 14 mei 2014.
 • “Niet naleven van de Wet Precontractuele Informatie kan zuur opbreken”, D.A.O.R. 2009, nr. 92, p. 392.
 • “Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen afdwingbare garanties”, D.A.O.R. 2007, no. 84, p. 493.
 • “Het onderscheid tussen een commerciële samenwerkingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst”, D.A.O.R. 2007, no. 84, p. 501.
 • “De partnerschapsovereenkomst en de bijstandsverplichting”, D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 511.
 • “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wet van 19 december 2005”, N.J.W. 2006, 290.
 • “De bijstandsverplichting van de franchisegever en het gevaar gekwalificeerd te worden als feitelijk bestuurder”, D.A.O.R. 2004, no. 70, p. 3.

Lidmaatschappen

 • Lid Belgische Franchise Federatie
 • Lid Vereniging voor de studie van het mededingingsrecht
 • Lid van de Belgische Leasingvereniging
 • Arbiter voor het Instituut voor Arbitrage

Onderscheidingen

 • “We have experience with Stijn Claeys and his team. They understand the business, they attack the core problem, and they give adequate and honest advice. We especially appreciate the transparency and pragmatic approach of dealing with our files. Down-to-earth approach, accessibility of partner.” (Legal 500 2022Commercial Corporate and M&A)
 • “Stijn Claeys applies his profound legal technical knowledge to real business situations” (Legal 500 2018 Commercial Corporate and M&A)
 • “Stijn Claeys has been selected by our research with clients and peers as being among the world’s leading franchise lawyers..” (Who’s Who Legal: Franchise 2021 and Who’s Who Legal 2017 – Compendium Edition)

Praktijkgebieden

 • Commercieel recht – Distributie
 • IP/IT
 • Mededingingsrecht
 • Vastgoed en bouwrecht
 • Dispute Resolution
Apply form V2
Upload je cv *

Maximum file size: 10MB

Upload je sollicitatiebrief

Maximum file size: 10MB

Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.