Over

Rubben LINDEMANS adviseert cliënten in een brede waaier aan geschillen met betrekking tot handels-, financiële en vastgoedtransacties en met betrekking tot vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in buitengerechtelijke beslechting van geschillen evenals in procesvoering voor rechtbanken en arbitrale scheidsgerechten. Rubben begeleidt daarnaast regelmatig ondernemingen in moeilijkheden in hun nationale en grensoverschrijdende herstructureringen. Tot slot heeft hij ook een bijzonder voorliefde voor het beslag- en executierecht.

Rubben studeerde in 2009 af aan de KU Leuven en behaalde vervolgens nog een diploma general managent aan de Vlerick management school alvorens in 2010 de Brusselse balie te vervoegen. Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke juridische publicaties en een doorwinterd spreker op studiedagen. Op academisch gebied is hij steeds nauw verbonden gebleven met de KU Leuven, eerst als praktijkassistent handels-, vennootschaps- en economisch recht (2012 tot 2016) en vervolgens (sinds 2019) als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het instituut voor Insolventierecht. Hij is lid van INSOL Europe en van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling CEPANI.

Opleiding

2009

Master in de rechten, K.U. Leuven

2008

Erasmus – University of Edinburgh

2010

Master in General Management – Vlerick Management School Gent

2013

Postuniversitaire opleiding curator – vereffenaar

Advocaat sinds 2010

 • Assistent KU Leuven, afd. Brussel: Handels-, Vennootschaps- en Economisch recht (2012-2016)
 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven, Instituut voor Handels- en Insolventierecht (2019 – …)

Talen

Nederlands, Frans en Engels

Publications

Boeken

 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Incidence des procédures collectives d’insolvabilité sur les droits d’exécution des créanciers individuels, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2017, 200 p.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2015, 217 p.

Bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken

 • R. LINDEMANS en S. AERTS, “De moeilijke zoektocht naar het juiste evenwicht voor kwijtscheldingsregels bij gerechtelijke reorganisatie door overdracht van de onderneming”, TRV-RPS 2019, afl. 6, 663-669.
 • A. VAN HOE en R. LINDEMANS, “Het pand op levende bankrekeningen: (half)dood of springlevend?”, TBH 2018, 7, 657-664.
 • R. LINDEMANS, “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht (2015-2018)”, in M.E. STORME (ed.), Themis Insolventie- en Beslagrecht, Brugge, die Keure, 2018, 45-71.
 • R. LINDEMANS, “Nieuw insolventierecht in vogelvlucht. Een eerste kennismaking met Boek XX”, Poelaertplein 2017-18, afl. 3, 8-13.
 • R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW, Duiding Burgerlijk Procesrecht, Gent, Larcier, 2017, 439-506.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag”, in M. STORME, M. VANMEENEN e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 1-54.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Kroniek Insolventierecht 2015-16”, in TRV-RPS 2017, afl. 3, 288-339.
 • R. LINDEMANS, “De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter?”, in TRV-RPS 2017, afl. 2, 201-206.
 • S. BRIJS, C. DE MUYNCK, R. LINDEMANS en J. DE FAUW “Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)”, TPR 2015, afl. 1, 279-480.
 • R. LINDEMANS, “Artikel 71-73 WCO (erelonen gerechtsmandataris; strafrechtelijke bepalingen)”, in J. EMBRECHTS, I. RENAP, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding Insolventie, Gent, Larcier, 2014, 283-290.
 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en T. BOSTERS, “Class actions: bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implicaties hiervan voor Nederlandse partijen”, TOP (NL) 2014, afl. 7, 32-39.
 • R. LINDEMANS, “De grenzen aan een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: enkele kritische beschouwingen omtrent de gehanteerde toetsingscriteria”, TRV 2014, afl. 8, 798-805.
 • R. LINDEMANS, “Enkele beschouwingen over de toelaatbaarheid van een holdingvennootschap tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, afl. 7, 736-740.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Class actions in België: een eerste bespreking van de nieuwe wet”, Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertplein, 2014, afl. 5, 8-15.
 • R. LINDEMANS, “Het Janushoofd van de gerechtelijke reorganisatie met oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag: ook na de wetswijziging gekneld tussen opschorting en samenloop”, TRV 2014, afl. 2, 118-137.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO”, TBH 2013, afl. 8, 723-740.
 • R. LINDEMANS, “De hervatting van geding voor de Raad van State”, CDPK 2010, afl. 2, 174-237.
 • R. LINDEMANS, “Kan een schuldeiser een beroep doen op de vordering tot gerechtelijke ontbinding om wettige reden wanneer een dagvaarding in faillissement niet mogelijk is?”, RW 2011-12, nr. 35, 1562-1565.
Apply form V2
Upload je cv *
Maximale uploadgrootte: 10MB
Upload je sollicitatiebrief
Maximale uploadgrootte: 10MB
Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.