Bram Tollet

Bram Tollet

Senior Associate

btollet@be.racine.eu
T. +32 2 412 01 94

Over

Bram Tollet legt zich toe op het publiek en administratief recht met een bijzondere focus op het overheidsopdrachtenrecht. In deze rechtstak staat hij zowel overheden als ondernemingen bij wanneer zij geconfronteerd worden met de specifieke reglementering inzake overheidsopdrachten. Daarnaast heeft Bram vanuit zijn ervaringen in de bedrijfswereld (als Legal Counsel), bijkomende relevante ervaring opgedaan in het private aannemingsrecht. Dit staat hem toe om ook in privaatrechtelijke context opdrachtgevers en (onder)aannemers bij te staan met pragmatisch advies.

Opleiding

2010

Master in de rechten / Master en droit / Master in law, Université Libre de Bruxelles

2010 - 2014 & 2017 -

Advocaat aan de Brusselse Balie

2014-2015

Consultant inzake overheidsopdrachten bij EBP Consulting

2015-2017

Legal Counsel en vervolgens Chief Legal Officer bij Imtech Belgium Holding

2017

Legal Counsel bij DEME Group

Advocaat sinds 2010

Talen

Nederlands, Frans en Engels

Publicaties

  • B. TOLLET, P. JACOBS, “Zin en onzin van financiële selectiecriteria”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, 911 – 950.
  • B. TOLLET, J. DE COSTER, “De door architecten- en studiebureaus genomen risico’s in het kader van overheidsopdrachten”, Bouwkroniek, 13 februari 2015, 31 – 34.
  • B. TOLLET, J. DE COSTER, “Les risques encourus par les bureaux d’études et d’architecture dans le cadre des marchés publics”, La Chronique, 6 februari 2015, 30 – 33.
  • B. TOLLET, J. DE COSTER, “Overheidsopdrachten, opportuniteiten en risico’s”, Architraaf (Magazine van de professionele unies van architecten van Wallonië en Brussel), december 2014, nr. 182, 38 – 43.
  • B. TOLLET, J. DE COSTER, “Marchés publics, des opportunités aux risques”, Architrave (Revue d’unions professionnelles d’architectes de Wallonie et de Bruxelles), décembre 2014, n° 182, 34 – 37.
  • I. COOREMAN, B. TOLLET, “De duur van een overheidsopdracht en de rechtsbescherming bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen van overheidsopdrachten”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 967 – 1012.
  • I. COOREMAN, B. TOLLET, “Oplevering: verschillen en gelijkenissen tussen gemeenrecht en overheidsopdrachtenrecht”, Res et Jura Immobilia 2013, afl. 3 – 4, 195 – 234.
  • I. COOREMAN, B. TOLLET, “Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) – verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL, B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten/Chronique des Marchés Publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 673 – 697.
Apply form V2
Upload je cv *
Maximale uploadgrootte: 10MB
Upload je sollicitatiebrief
Maximale uploadgrootte: 10MB
Door dit formulier in te vullen stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Racine, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen.