About

Rubben LINDEMANS advises clients on a wide range of disputes relating to commercial, financial and real estate transactions, together with company law matters. He has built up a wealth of experience in out-of-court dispute settlements and litigation in courts and arbitration. Rubben also provides regular assistance to companies in difficulty in their national and cross-border restructuring operations. Finally, he also has a special interest in seizure and enforcement law.

Rubben graduated from KU Leuven in 2009 and then obtained a degree in general management from the Vlerick Management School before joining the Brussels Bar in 2010. He is the author of several scientific legal publications and a highly experienced workshop speaker.

Academically, he has always remained closely associated with KU Leuven, first as a practical assistant in commercial, company and economic law (2012 to 2016) and then (since 2019) as a voluntary scientific officer at the Instituut voor Insolventierecht (Insolvency Law Institute). He is a member of INSOL Europe and of the Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling (Belgian Centre for Arbitration and Mediation) CEPANI.

Education

2009

Master in law, K.U. Leuven

2008

Erasmus – University of Edinburgh

2010

Master in General Management – Vlerick Management School Gent

2013

Post-graduate education bankruptcy receiver – liquidator

Lawyer since 2010

 • Tutor Commercial, Corporate and Economic law, KU Leuven, Brussels dep. (2012-2016)

Languages

Dutch, French and English

Publications

Contribution to magazines

 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Incidence des procédures collectives d’insolvabilité sur les droits d’exécution des créanciers individuels, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2017, 200 p.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Herentals, Knops Publishing, 2015, 217 p.
 • R. LINDEMANS en J. DE FAUW, “Artikel 1413 – 1466 Ger.W. (bewarend beslag – algemene bepalingen; bewarend beslag op roerend goed; bewarend beslag op onroerend goed; bewarend beslag onder derden; pandbeslag; beslag tot terugvordering)”, in B. DECONINCK, B. WYLLEMAN, en P. DAUW, Duiding Burgerlijk Procesrecht, Gent, Larcier, 2017.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag”, in M. STORME, M. VANMEENEN e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia 2017.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Kroniek Insolventierecht 2015-16”, in TRV-RPS 2017, afl. 3, 288-339.
 • R. LINDEMANS, “De homologatie van het reorganisatieplan: eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter?”, in TRV-RPS 2017, afl. 2, 201-206.
 • S. BRIJS, C. DE MUYNCK, R. LINDEMANS en J. DE FAUW “Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)”, TPR 2015, afl. 1, 279-480.
 • R. LINDEMANS, “Artikel 71-73 WCO (erelonen gerechtsmandataris; strafrechtelijke bepalingen)”, in J. EMBRECHTS, I. RENAP, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding Insolventie, Gent, Larcier, 2014, 283-290.
 • S. BRIJS, R. LINDEMANS en T. BOSTERS, “Class actions: bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implicaties hiervan voor Nederlandse partijen”, TOP (NL) 2014, afl. 7,  32-39.
 • R. LINDEMANS, “De grenzen aan een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord: enkele kritische beschouwingen omtrent de gehanteerde toetsingscriteria”, TRV 2014, afl. 8, 798-805.
 • R. LINDEMANS, “Enkele beschouwingen over de toelaatbaarheid van een holdingvennootschap tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie”, TRV 2014, afl. 7, 736-740.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Class actions in België: een eerste bespreking van de nieuwe wet”, Vlaams Pleitgenootschap, Poelaertplein, 2014, afl. 5, 8-15.
 • R. LINDEMANS, “Het Janushoofd van de gerechtelijke reorganisatie met oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag: ook na de wetswijziging gekneld tussen opschorting en samenloop”, TRV 2014, afl. 2, 118-137.
 • S. BRIJS en R. LINDEMANS, “Over het verkrijgen van een uitvoerbare titel in het kader van de WCO”, TBH 2013, afl. 8, 723-740.
 • R. LINDEMANS, “De hervatting van geding voor de Raad van State”, CDPK 2010, afl. 2, 174-237.
 • R. LINDEMANS, “Kan een schuldeiser een beroep doen op de vordering tot gerechtelijke ontbinding om wettige reden wanneer een dagvaarding in faillissement niet mogelijk is?”,  RW 2011-12, nr. 35, 1562-1565, noot onder Gent 7 februari 2011.
Apply form V2
Upload your resume *
Maximum upload size: 10MB
Upload your motivation letter
Maximum upload size: 10MB
By applying, you accept that the information entered will be processed according to Racine's privacy policy to enable us to contact you.